top of page

Program Pearl Point Roboblitz

Pada zaman yang semakin canggih ini, teknologi bergerak laju dan semakin pesat. Salah satu perkembangan teknologi yang menarik perhatian adalah robotik. Dalam konteks ini, program Pearl Point Roboblitz telah diwujudkan sebagai satu pendekatan inovatif yang memadukan robotik dengan pendidikan. Ia telah muncul sebagai satu program yang terkenal di kalangan masyarakat khususnya di Kuala Lumpur.


1. Roboblitz: Aspek terpenting dalam program Pearl Point Roboblitz adalah acara utamanya yang dikenali sebagai Roboblitz. Roboblitz adalah sebuah acara pertarungan robot yang melibatkan peserta yang telah melalui pelbagai fasa penyediaan. Pertempuran robot ini melibatkan kecekapan, strategi, dan kecekapan teknologi untuk memenangi saingan. Ia adalah satu acara yang menarik minat ramai terutamanya penggemar robotik di kalangan muda.


2. Robomission: Selain daripada Roboblitz, program Pearl Point Roboblitz turut menawarkan aktiviti Robomission. Robomission ialah satu aktiviti yang memberikan peluang kepada peserta untuk meneroka potensi penggunaan teknologi robotik dalam beberapa misi. Peserta akan diberikan tugas dan cabaran tertentu untuk diselesaikan menggunakan robotik. Ini memberikan mereka peluang untuk memahami secara langsung bagaimana teknologi robotik dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian.


3. Inovasi Pendidikan - IPT: Program Pearl Point Roboblitz juga menitikberatkan inovasi pendidikan, terutamanya di kalangan institusi pengajian tinggi (IPT). Ia memainkan peranan penting dalam memperkenalkan kepada pelajar IPT tentang potensi teknologi robotik dan bagaimana ia boleh digunakan dalam bidang pendidikan. Ia juga memberikan peluang kepada para pelajar untuk meneroka dan mencipta menggunakan teknologi ini dalam projek-projek pelbagai.


4. Permainan Keluarga: Selain dari itu, program Pearl Point Roboblitz juga menawarkan acara yang sesuai untuk keluarga. Ini adalah satu pengalaman yang unik di mana ahli keluarga dapat menyertai dalam pelbagai aktiviti dan pertandingan yang berkaitan dengan robotik. Ini bukan sahaja memberikan keseronokan dan hiburan kepada semua ahli keluarga, tetapi juga menjadi satu platform yang baik untuk menggalakkan minat dalam sains dan teknologi dalam kalangan generasi muda.


5. Bengkel Robotik: Program Pearl Point Roboblitz juga melibatkan pengaturan bengkel robotik. Bengkel ini memberikan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam robotik. Peserta akan mempelajari prinsip-prinsip asas, pengendalian robot dan bagaimana untuk mengaturnya. Bengkel ini melibatkan aktiviti praktikal yang memberikan peserta pengalaman langsung dalam merakit dan mengendalikan robot.


Secara keseluruhannya, program Pearl Point Roboblitz adalah satu inisiatif yang unik dan menarik dalam membangunkan minat dan pengetahuan dalam bidang robotik. Melalui pelbagai bahagian seperti Roboblitz, Robomission, inovasi pendidikan di IPT, permainan keluarga, dan bengkel robotik, program ini memberikan peluang kepada orang ramai untuk mengeksplorasi potensi teknologi ini.


Dengan itu, ia mampu menggalakkan pemikiran kreatif, kemahiran teknologi, dan mendedikasikan kepentingan sains dan teknologi dalam kalangan masyarakat.

13 views0 comments

Comments


bottom of page