top of page

Pengalaman Mengujakan di Kerteh

Jazro Robotic Camp merupakan sebuah program pendidikan teknologi yang memfokuskan kepada penggunaan robotik dalam kehidupan seharian.


Para pelajar dibimbing oleh pakar-pakar dalam bidang robotik untuk mempelajari asas pengaturcaraan, penyusunan robot, dan menguji kemahiran melalui cabaran-cabaran yang diberikan.


Program Jazro Robotic Camp juga menitikberatkan nilai-nilai seperti kerjasama, kreativiti, dan ketekunan. Para pelajar diajar untuk bekerjasama dalam pasukan untuk menyelesaikan cabaran yang diberikan, menggunakan kreativiti untuk mencipta robot yang unik, dan bersikap tekun dalam menyelesaikan setiap tugasan.


Secara keseluruhannya, pengalaman di program Jazro Robotic Camp di Kerteh adalah satu pengalaman yang tidak akan dilupakan.


Kami berharap program sebegini akan diteruskan agar lebih ramai individu dapat mempelajari dan menghargai kepentingan robotik dalam dunia moden yang semakin canggih.8 views0 comments

Comments


bottom of page