top of page

Membuka Pintu Ke Jurusan Sains Komputer di UTeM


Jazro Robotic Camp bertujuan untuk memperkenalkan kepada pelajar potensi yang menyeronokkan dan menarik dalam bidang sains komputer, khususnya dalam pembuatan dan pengendalian robot. Melalui program ini, para peserta akan mendapat peluang untuk mengembangkan kemahiran asas dalam program dan mekanik robot serta mempelajari konsep-konsep penting dalam bidang ini.


Level 1 dalam program ini ditujukan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sedikit atau tiada pengalaman dalam robotik. Pelajar-pelajar ini akan diajar asas-asas dalam pengendalian robot seperti pengaturan dan penggunaan alatan robotik serta prinsip-prinsip asas dalam reka bentuk mekanikal.


Bagi pelajar peringkat 2, mereka yang telah mempunyai pengetahuan asas dalam robotik akan diberi peluang untuk menyertai program ini. Pelajar-pelajar ini akan dibimbing melalui aktiviti-aktiviti yang lebih mencabar seperti pembuatan robot yang lebih kompleks dan penambahbaikan dalam kemahiran pemprograman. Mereka juga akan diajar mengenai konsep-konsep lanjutan dalam bidang robotik.


Selain daripada sesi latihan dan pembelajaran, program Jazro Robotic Camp juga menawarkan pelbagai aktiviti rekreasi yang menarik di UTeM. Ini bertujuan memberikan pengalaman yang unik dan berbaloi kepada para peserta.


Jazro Robotic Camp adalah satu langkah terbaik dalam mengenali dan memperkukuhkan minat dalam sains komputer dan robotik. Peserta-peserta akan membuktikan dengan tangan sendiri kehebatan dan kreativiti yang boleh direalisasikan melalui perkongsian ilmu dan kerjasama dalam dunia robotik.10 views0 comments

Comments


bottom of page