top of page

Inovasi Robotik di SMK Desa Serdang

Pada 2 Mei 2024, sebuah program pionir yang memukau, dikenali sebagai robotic outreach program, telah berlangsung di SMK DESA Serdang. Program inovatif ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada dunia robotik dan teknologi masa depan.


Dengan matlamat memupuk minat dalam bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik), Jazro membawa pengalaman pembelajaran yang santai dan menarik kepada pelajar-pelajar sekolah menengah.


Penerapan robotik dalam kurikulum pendidikan semakin mendapat tumpuan, dan Jazro menyediakan platform yang ideal bagi pelajar-pelajar untuk meneroka potensi sebenar teknologi tersebut. Melalui bengkel interaktif, demonstrasi robotik, dan pertandingan mini, pelajar-pelajar diberi peluang untuk meluaskan pengetahuan mereka dalam bidang yang semakin penting ini.


Antara acara menarik yang berlangsung semasa program termasuk sesi persembahan robot oleh pasukan pembangunan Jazro, pertandingan merakit robot, dan juga sesi dialog antara pelajar dengan pakar-pakar industri robotik.


Peserta yang hadir berpeluang tidak hanya membuat pameran projek robotik mereka sendiri tetapi juga mempelajari aspek-aspek praktikal pembangunan dan pengaturcaraan robot.


Keseluruhan, Jazro telah berjaya mencetuskan semangat inovasi dan pembelajaran dalam kalangan pelajar SMK DESA Serdang. Diharapkan bahawa program sebegini dapat diteruskan dan diperluaskan lagi untuk memberi kesan positif kepada masa depan pendidikan dan teknologi negara.

0 views0 comments

Bình luận


bottom of page