top of page

Menggali Potensi Kreativiti di Bengkel Asas Robotik

Pada 12 Mei 2024, sebuah bengkel asas robotik telah diadakan di Cyber, sebuah bandar yang terletak di dalam sempadan teknologi.Bengkel ini memberikan peluang kepada orang ramai untuk menggali potensi kreativiti mereka dalam bidang teknologi dan mencapai keindahan sains sejati.

Program Jazro menarik minat ramai dengan pelbagai faktor penyokong seperti pembelajaran yang menyeronokkan, penyelia yang berkelayakan dan modul yang teratur.

Dalam bengkel ini, peserta berpeluang mempelajari aspek-aspek asas berkaitan robotik seperti penulisan kod, pembuatan prototaip dan mekanikal asas. Dengan kaedah pengajaran yang bersifat interaktif dan sentuhan kreatif yang diperkenalkan, peserta bengkel dapat menghayati dan memahami penggunaan sebenar teknologi robotik.

Bengkel Jazro menyediakan pelbagai aktiviti berasaskan projek yang merangsang imaginasi dan kreativiti peserta. Misalnya, peserta diberikan tugas untuk membina robot sederhana dengan menggunakan komponen yang diberikan. Aktiviti ini membantu mereka mengaplikasikan pengetahuan mereka mengenai elektronik, mekanikal dan kod-projek.

Program Jazro berjaya menghasilkan kesan positif di kalangan peserta yang mengambil bahagian. Salah satu kesan yang ketara adalah peningkatan keupayaan berfikir kritis, kreativiti dan kemahiran komunikasi.


Bengkel ini mendorong peserta untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi, dan pada masa yang sama, mereka diberi peluang untuk memperkembangkan kemahiran keusahawanan yang penting dalam persekitaran teknologi yang sedang berkembang pesat.
6 views0 comments

Comments


bottom of page